Көмек және қолдау

Порталмен жұмыс істеудің пайда болатын сұрақтарына сұрақтар мен жауаптар

Көмек

Дербес деректерді жинау және өңдеу қағидалары


Осы Қағидалар (бұдан әрі – Қағидалар) заңнаманың талаптарына және осы интернет-портал жұмысының техникалық ерекшеліктеріне негізделетін, интернет-портал жинақтайтын дербес деректерді пайдалану, сақтау және өңдеу бойынша тараптар жауапкершілігінің және білімдердің қысқаша жиынтығы.


Қағидалар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жария оферта шартының бір түрі болып табылады. Бұл дегеніміз осы ережелерімен келіскенін растаған пайдаланушы ескертулерсіз және ерекшеліктерсіз оларды толық көлемде орындауға міндеттенеді.

Преамбула:


25 - 1. Қағидалардың ережелері жеке кабинетті пайдалануға байланысты нормативтік актілер талаптарының толық сипаттамасы болып табылмайды. Сондықтан пайдаланушының Қағидалармен келісуі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын өз бетімен оқу, қолдану және сақтау үшін оны жауапкершіліктен босатпайды.

25 - 2. Қағидалар заңнама мен интернет-порталдың жетілу процестеріне орай өзгеруі мүмкін. Бұл ретте, Қағидалардың кез келген өзгерістері пайдаланушы тараппен келісілмей, оларды жариялау сәтінен бастап күшіне енеді.

25 - 3. Пайдаланушы Қағидалардағы өзгерістер туралы пайдаланушының жеке кабинетіндегі оқиғалар таспасына тиісті хабарламаны жіберу арқылы хабарлануы мүмкін.

25 - 4. Қағидалардың өзгерістерімен келіспеген жағдайда, пайдаланушы интернет-порталдың жеке кабинетін пайдаланып, өз өтінішін кезектен қайтарып алуға және оның қолданылуын тоқтатуға құқылы.


Жалпы ережелер:


25 - 5. Барлық жеке деректер өңделеді және Қазақстан Республикасының аумағында интернет-порталда сақталады және қызмет көрсетушінің меншігі болып табылады.

25 - 6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді сақтаудың, өңдеу мен пайдаланудың ешқандай мәселелері пайдаланушымен келісілмейді.

25 - 7. Дата-орталықтар және дербес деректерді сақтау үшін жабдық қызмет көрсетушіге тиесілі немесе хостинг қызметтерінің аутсорсингі, колокейшен және т.б. жағдайларда оның бақылауында болады.

25 - 8. Интернет-портал өңделетін процестер мен мәліметтердің мәселелері бойынша, оның ішінде дербес деректердің негізінде құрылған кез келген статистикалық және аналитикалық мәліметтерді ашық жариялауға уәкілетті, бұл ретте олар толық иесіздендіруге тиіс.


Дербес деректерді қорғау:


25 - 9. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатар түрде ішкі мақсаттар үшін заңсыз қол жеткізуден, таратудан, ұрлаудан, ауыстырудан, компрометациядан және пайдаланудан дербес деректерді қорғау үшін жауапты болады.

25 - 10. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес интернет-порталды пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік саясатын әзірлейді, енгізеді және сақтайды.


25 - 11. Қызмет көрсетуші құпиялылық туралы келісімдерді жасайды және қызмет көрсетушінің талабы бойынша интернет-порталдың дербес деректеріне қол жеткізетін, қызмет көрсететін және жұмыс істейтін кез келген заңды және (немесе) жеке тұлғалардың оларды орындауын бақылайды.

25 - 12. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының дербес деректер, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттандыру саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес интернет-порталдың тұрақты тексерілуін, сынақтарын және сертификатталуын жүргізеді.


25 - 13. Өнім беруші интернет-порталдың сертификаттау сынақтарының табысты өтуіне және IV деңгейден төмен емес сенімнің бағалау деңгейі бойынша ҚР СТ ISO/IEC 15408-3-2017 талаптары бойынша ақпараттық қауіпсіздікке сертификаттың болуына кепілдік береді.

25 - 14. Өнім беруші интернет-порталдың «электрондық үкіметті» ақпараттандыру нысаны ретінде ҚР ҰҚК «Мемлекеттік техникалық қызметі» РМК-да немесе өзге уәкілетті органда мына мәселелер бойынша бастапқы кодтар саласындағы жауапкершілік аймағымен шектеліп, ІІ деңгейден төмен емес ақпараттық қауіпсіздіктің талаптарына сәйкес келуіне қарай қызмет көрсетушінің табысты сынақтан өтуіне қабілетті екендігіне кепілдік береді: бастапқы кодтарды осалдығына қарай талдау, ақпараттық қауіпсіздік функцияларын және жүктеме сынақтарын талдау.

25 - 15. Өнім беруші ақпараттық қауіпсіздік шараларын күшейту мәселелерінде қызмет көрсетушімен келісусіз интернет-порталдың біржақты жаңартуларын жүргізуге уәкілетті, егер олар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзбайтын болса.