Көмек және қолдау

Порталмен жұмыс істеудің пайда болатын сұрақтарына сұрақтар мен жауаптар

Көмек

Дербес деректерді жинау және өңдеу қағидалары


Осы Қағидалар (бұдан әрі – Қағидалар) заңнаманың талаптарына және осы интернет-портал жұмысының техникалық ерекшеліктеріне негізделетін, интернет-портал жинақтайтын дербес деректерді пайдалану, сақтау және өңдеу бойынша тараптар жауапкершілігінің және білімдердің қысқаша жиынтығы.


Қағидалар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жария оферта шартының бір түрі болып табылады. Бұл дегеніміз осы ережелерімен келіскенін растаған пайдаланушы ескертулерсіз және ерекшеліктерсіз оларды толық көлемде орындауға міндеттенеді.

Преамбула:


25 - 1. Қағидалардың ережелері жеке кабинетті пайдалануға байланысты нормативтік актілер талаптарының толық сипаттамасы болып табылмайды. Сондықтан пайдаланушының Қағидалармен келісуі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын өз бетімен оқу, қолдану және сақтау үшін оны жауапкершіліктен босатпайды.

25 - 2. Қағидалар заңнама мен интернет-порталдың жетілу процестеріне орай өзгеруі мүмкін. Бұл ретте, Қағидалардың кез келген өзгерістері пайдаланушы тараппен келісілмей, оларды жариялау сәтінен бастап күшіне енеді.

25 - 3. Қағидалардың шарттарымен келісе отырып, пайдаланушы Қағидалардың талаптарына сәйкес интернет-порталда жинақталатын дербес деректерді сақтауға, өңдеуге және жария етуге рұқсат береді.

25 - 4. Пайдаланушы Қағидалардағы өзгерістер туралы пайдаланушының жеке кабинетіндегі оқиғалар таспасына тиісті хабарламаны жіберу арқылы хабарлануы мүмкін.

25 - 5. Қағидалардың өзгерістерімен келіспеген жағдайда, пайдаланушы интернет-порталдың жеке кабинетін пайдаланып, өз өтінішін кезектен қайтарып алуға және оның қолданылуын тоқтатуға құқылы.


Жалпы ережелер:


25 - 6. Барлық жеке деректер өңделеді және Қазақстан Республикасының аумағында интернет-порталда сақталады және қызмет көрсетушінің меншігі болып табылады.

25 - 7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді сақтау, өңдеу және пайдалану сәулетінің техникалық бөліктерінің ешқандай сұрақтары пайдаланушымен келісілмейді.

25 - 8. Дата-орталықтар және дербес деректерді сақтау үшін жабдық қызмет көрсетушіге тиесілі немесе хостинг қызметтерінің аутсорсингі, колокейшен және т.б. жағдайларда оның бақылауында болады.

25 - 9. Интернет-портал Тараптардың жауапкершілігі туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын "Интернет-порталды пайдалану қағидалары" атты құжаттың "Ашық деректер" бөлімінде сипатталған көлемде ғана сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы іс-қимыл үшін алдын алу иесіздендіру үшін дербес деректерді ашық қолжетімділікте жариялауға уәкілетті.

25 - 10. Пайдаланушының Интернет-порталды пайдаланудан бас тартуы пайдаланушының жинақталған дербес деректерін жоюға негіздеме болмайды, себебі аталған деректер мемлекеттік білім беру тапсырысының сапасы мен нысаналы игерілуін, уәкілетті ішкі аудит, прокуратура органдары, ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары тарапынан іске асырылған рәсімдердің заңдылығын, соттардың ұйғарымдарын және басқа да уәкілетті органдар тарапынан тексеру кезінде пайдаланады. Өңделетін деректер.

25 - 11. Интернет-портал өңделетін процестер мен мәліметтердің мәселелері бойынша, оның ішінде дербес деректердің негізінде құрылған кез келген статистикалық және аналитикалық мәліметтерді ашық жариялауға уәкілетті, бұл ретте олар толық иесіздендіруге тиіс.


Өңделетін деректер:


25 - 12. Интернет-портал кезектің жұмысын және мектепке дейінгі ұйымға жолдама алу процесін қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушыдан немесе уәкілетті ақпараттық жүйелерден мынадай мәліметтерді сұратуға, сақтауға және өңдеуге уәкілетті:
 1. баланың заңды өкілінің ЖСН;
 2. баланың заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
 3. баланың заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 4. баланың ЖСН;
 5. баланың жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
 6. баланың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 7. заңды өкілдің баланың мүдделерін білдіруге құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер;
 8. заңды өкілдің баланың мүдделерін білдіруге құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;
 9. баланың заңды өкілінің байланыс деректері (телефондары, email);
 10. баланың кезекке қою және мектепке дейінгі ұйымға жолдама алу мәселелерінде артықшылықтары бар азаматтардың жеңілдікті санатына жататындығы туралы мәліметтер;
 11. баланың кезекке қою және мектепке дейінгі ұйымға жолдама алу мәселелерінде артықшылықтары бар азаматтардың жеңілдікті санатына жататындығын растайтын құжаттардың көшірмелері.


25 - 13. Интернет-портал мектепке дейінгі ұйыммен білім беру қызметтерінің электрондық шартын жасасу мақсатында пайдаланушыдан және уәкілетті ақпараттық жүйелерден мынадай деректерді сұратуға, өңдеуге және пайдалануға уәкілетті:
 1. Шартқа қол қоюшының ЖСН;
 2. қол қоюшының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
 3. қол қоюшының жұмыс орны;
 4. жұмыс орны бойынша қол қоюшының лауазымы;
 5. балаға қатысты қол қоюшының мәртебесі;
 6. баланың ЖСН;
 7. баланың жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
 8. балаға қатысты қол қоюшының өкілеттіктерін растайтын құжат туралы мәліметтер;
 9. баланың тіркелген мекенжайы;
 10. баланың нақты тұрғылықты мекенжайы;
 11. баланың заңды өкілдерімен байланысу үшін негізгі байланыс телефоны;
 12. баланың заңды өкілдерімен байланысу үшін қосымша байланыс телефоны;
 13. баланың заңды өкілдеріне хат жазу үшін email;
 14. өзара есеп-айрысуларды жүзеге асыру, мектепке дейінгі ұйымның қызметтері үшін берешекті қайтару үшін банк деректемелері.


25 - 14. Интернет-портал баланың жеке іс-құжатын қалыптастыру мақсатында пайдаланушыдан немесе уәкілетті ақпараттық жүйелерден мынадай деректерді сұратуға, сақтауға және өңдеуге уәкілетті:
 1. баланың фотосуреттері;
 2. баланың заңды өкілдерінің фотосуреттері;
 3. мектепке дейінгі ұйымға келмеу себептерін растайтын құжаттардың көшірмелері;
 4. баланың денсаулық паспорты;
 5. баланың медициналық картасы;
 6. баланың портфолиосы;
 7. алдыңғы оқу және тәрбиелену орындарынан (ұйымдарынан) баланың жеке іс-құжаты.


Дербес деректерді қорғау:


25 - 15. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатар түрде ішкі мақсаттар үшін заңсыз қол жеткізуден, таратудан, ұрлаудан, ауыстырудан, компрометациядан және пайдаланудан дербес деректерді қорғау үшін жауапты болады.

25 - 16. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес интернет-порталды пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік саясатын әзірлейді, енгізеді және сақтайды.


25 - 17. Қызмет көрсетуші құпиялылық туралы келісімдерді жасайды және қызмет көрсетушінің талабы бойынша интернет-порталдың дербес деректеріне қол жеткізетін, қызмет көрсететін және жұмыс істейтін кез келген заңды және (немесе) жеке тұлғалардың оларды орындауын бақылайды.

25 - 18. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының дербес деректер, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттандыру саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес интернет-порталдың тұрақты тексерілуін, сынақтарын және сертификатталуын жүргізеді.


25 - 19. Өнім беруші интернет-порталдың «электрондық үкіметті» ақпараттандыру нысаны ретінде ҚР ҰҚК «Мемлекеттік техникалық қызметі» РМК-да немесе өзге уәкілетті органда мына мәселелер бойынша бастапқы кодтар саласындағы жауапкершілік аймағымен шектеліп, ІІ деңгейден төмен емес ақпараттық қауіпсіздіктің талаптарына сәйкес келуіне қарай қызмет көрсетушінің табысты сынақтан өтуіне қабілетті екендігіне кепілдік береді: бастапқы кодтарды осалдығына қарай талдау, ақпараттық қауіпсіздік функцияларын және жүктеме сынақтарын талдау.

25 - 20. Өнім беруші ақпараттық қауіпсіздік шараларын күшейту мәселелерінде қызмет көрсетушімен келісусіз интернет-порталдың біржақты жаңартуларын жүргізуге уәкілетті, егер олар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзбайтын болса.