Көмек және қолдау

Порталмен жұмыс істеудің пайда болатын сұрақтарына сұрақтар мен жауаптар

Көмек

Электрондық шарт дегеніміз не?


Электронды? шарт – б?л балаба?шалар ?шін біры??ай ж?не міндетті болып табылатын ?лгілік ??жат, я?ни, балаба?ша осы ?лгіні міндетті т?рде пайдалану?а тиіс.

Б?л шартта ?Р Б?М ?лгілік шартыны? барлы? талаптары, бас?а да нормативтік ??жаттарды? т?рлі нормалары жина?тал?ан.

Б?л шарт ?аза? ж?не орыс тілдерінде жазыл?ан ж?не за?нама талаптары ?згерген жа?дайда ?немі жа?артылып отырады.

Электронды? шартты? м?тіні – б?л балаба?шаны? ?ана емес, ата-ананы? да ???ы?тары мен міндеттері туралы негізгі энциклопедия.