Көмек және қолдау

Порталмен жұмыс істеудің пайда болатын сұрақтарына сұрақтар мен жауаптар

Көмек

Интернет-порталды пайдалану қағидалары


Осы Қағидалар (бұдан әрі – Қағидалар) интернет-порталды жеке мақсатта пайдаланатын тараптар жауапкершілігінің және заңнаманың талаптарына және аталған интернет-портал жұмысының техникалық ерекшеліктеріне негізделетін білімдердің қысқаша жиынтығы.


Қағидалар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жария оферта шартының бір түрі болып табылады. Яғни, осы шарттармен келіскенін растаған пайдаланушы оларды ескертулерсіз және ерекшеліктерсіз, толық көлемде орындауға міндеттенеді.


Преамбула:


05 - 1. Интернет-портал Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қатаң сәйкестікпен қызмет етеді:
 1. білім саласындағы нормативтік актілер: 47 дана
 2. денсаулық сақтау саласындағы нормативтік актілер: 8 дана
 3. мемлекеттік сатып алу саласындағы нормативтік актілер: 7 дана
 4. ақпараттандыру саласындағы нормативтік актілер: 12 дана

05 - 2. Егер интернет-порталдың пайдаланушысы Қағидалармен және интернет-порталдың жұмыс істеу ерекшеліктерімен келіспейтін болса, ол уәкілетті органға шағым беруі мүмкін. Алайда пайдаланушы шағымның мәні расында да интернет-порталдың жұмысымен байланысты екеніне алдын ала көз жеткізуге міндетті. Өзі жұмыс жасайтын қолданыстағы заңнаманың нормаларымен емес.

05 - 3. Қағидалардың ережелері интернет-порталды пайдалану жөніндегі нормативтік актілер талаптарының толық емес сипаттамасы болып табылады. Сондықтан пайдаланушының Қағидалармен келісуі Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының нормаларын өз бетімен оқу, қолдану және сақтау үшін жауапкершілікті жоймайды.

05 - 4. Қағидалар заңнама мен интернет-порталдың жетілу процестеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Бұл ретте, Қағидалардың кез келген өзгерістері пайдаланушы тараппен келісілмей, оларды жариялау сәтінен бастап күшіне енеді.

05 - 5. Пайдаланушы Қағидалардағы өзгерістер туралы пайдаланушының жеке кабинетіндегі оқиғалар таспасына тиісті хабарлама жөнелту арқылы хабардар етілуі мүмкін.

05 - 6. Қағидалардың өзгерістерімен келіспеген жағдайда, пайдаланушы интернет-порталдың жеке кабинетін пайдаланып, кезектен өз өтінішін қайтарып алуға және оның пайдалануын тоқтатуға құқылы.

Жұмыс регламенті:


05 - 7. Интернет-портал аптасына 7 күн, тәулікте 24 сағат бойы, мереке және демалыс күндері жұмыс істейді. Техникалық қызмет көрсету және авариялық жағдайлардың уақытын қоспағанда. Интернет-портал профилактикасының уақыты мен кестесін, авариядан кейін интернет-порталды қалпына келтіру мерзімдерін қызмет көрсетуші белгілейді және пайдаланушылармен келісілмейді.

05 - 8. Интернет-портал пайдаланушыларға онлайн қызмет көрсететін және әрбір орындалған операцияны (аяқталған транзакцияны) кейінгі өзгерістерден, оның ішінде «артқы күннен» бұғаттайтын, нақты уақыттағы ақпараттық жүйе болып табылады. Сондықтан интернет-порталдың немесе оның инфрақұрылымының жұмысындағы ешбір авариялар және жаңылыстар, пайдаланушылардың, білім басқармаларының (бөлімдерінің) немесе мектепке дейінгі ұйымдардың кері қайтарылмайтын іс-әрекеттері аяқталған транзакцияларды қайта қарау және күшін жою үшін негіздеме болып табылмайды. Оның ішінде, уәкілетті органдар мен сот инстанцияларының ұйғарымдары негізінде.

05 - 9. Интернет-порталдың интерфейсі мен функционалдығының кез келген жаңартулары пайдаланушылармен келісілмей орындалады;


Қызмет көрсетуші мен өндірушінің өзара қарым-қатынастары:


05 - 10. Интернет-портал қызмет көрсетушінің – мектепке дейінгі білім беру қызметтерін көрсету мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органның кеңсесінің ресми цифрлық өкілдігі болып табылады.

05 - 11. Өндіруші интернет-порталды жасайды, дамытады, жетілдіреді және пайдалану үшін оны мүдделі қызмет көрсетушіге жеткізеді.

05 - 12. Өндіруші интернет-порталды қызмет көрсетушіге өтеусіз негізде жеткізеді, дәл осылайша Қазақстан Республикасын жетілдіру бойынша әлеуметтік миссияны орындайды. Және өзінде медиа-контентке (дербес деректермен шатастырмау керек), интернет-порталдың парақшаларында авторлықты сәйкестендіру белгілеріне, логотиптердің сақталуына авторлық құқығын қалдырады, оның ішінде мынадай тауар белгілеріне:

 • «EORDA – Цифрлық Қазақстан»: кәсіпорындардың бизнес-процестерін, оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жылдам автоматтандырудың автоматтандырылған платформасы
 • «INDIGO – Электрондық балабақша»: білім берудің мектепке дейінгі саласын автоматтандыруға арналған EORDA платформасының конфигурациясы


Сәулет жағынан интернет-портал және EORDA платформасы Қазақстан Республикасының «электрондық үкіметінің» өңірлік шлюзінің компоненттері болып табылады және қызмет көрсетушінің дата-орталықтарында қызмет етеді.

05 - 13. Қызмет көрсетушінің жауапкершілік саласына:
 1. интернет-порталды байланыстың қуатты арналарымен және өнімді құралдармен жабдықтауға;
 2. интернет-портал мен оның инфрақұрылымына техникалық қызмет көрсетуге;
 3. интернет-портал жинақтайтын дербес деректерді қорғауға;
 4. дербес деректерді, интернет-порталдың компоненттерін және оның инфрақұрылымын резервілеуге және қалпына келтіруге;
 5. интернет-портал қызметінің режимдерін баптауға;
 6. интернет-порталды пайдаланушылардың техникалық және методологиялық сүйемелденуіне байланысты мәселелер жатады.

Сондай-ақ интернет-порталдың қауіпсіз, тұрақты және өнімді жұмысымен байланысты оны пайдалану бойынша кез келген өзге мәселелер.

05 - 13. Өндірушінің жауапкершілік саласына:
 1. интернет-порталдың бағдарламалық кодының техникалық қателіктерін жоюға;
 2. интернет-порталдың функционалдығын дамытуға қызмет көрсетуші мен пайдаланушылардың сұрауларын қарауға;
 3. интернет-порталдың жаңа функцияларын жүзеге асыруға және қазіргі режимдердің жұмысын оңтайландыруға байланысты мәселелер жатады.

Өндіруші интернет-порталды өзгертуге кез келген сұраулардан бас тарту құқығын өзіне қалдырады, егер мұндай сұраулар қолданыстағы заңнаманы бұзуы мүмкін, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің қауіп-қатерін жасауы мүмкін немесе методологиялық және техникалық тұрғыдан тиімсіз немесе орынсыз болып табылады деп санайтын болса.

05 - 14. Интернет-портал қызмет көрсетушіге заңнаманың қолданыстағы талаптарына толық сәйкестікте жұмыс үшін ретке келтірілген күйінде жеткізіледі. Әрі қарай қызмет көрсетуші интернет-портал қызметінің кез келген режимдерін өзгерте алады. Мұндай өзгерістер үшін жауапкершілік қызмет көрсетушіге жүктеледі.


Ашық деректер:


05 - 15. Интернет-портал өз азаматтарына қатысты «ашық» және «есеп беретін» мемлекеттің тұжырымдамасын қалыптастыратын құрал болып табылады. Пайдаланушылар үшін бұл интернет-портал:
 1. ең алдымен, ұялы құрылғылардан жұмысқа бағытталғанын;
 2. электрондық-цифрлық қолтаңбаның орнына баламалы құралдардың пайдаланатынын;
 3. көптеген функцияларды пайдалану үшін алдын ала тіркелуді және жеке кабинетте авторизациялауды талап етпейтінін білдіреді.


05 - 16. Интернет-портал мынадай сипаттағы ақпаратты жариялайды:
 1. - мектепке дейінгі ұйымдардың тізілімі;
 2. - кезекте тұрғандардың тізілімі;
 3. - бос орындардың тізілімі;
 4. - орындардың босатылу хаттамасы;
 5. - берілген жолдамалар хаттамасы;
 6. - кезектің нөмірі туралы мәліметтер;
 7. - негізгі көрсеткіштердің статистикасы.

Пайдаланушылар интернет-порталды пайдаланып, интернет-порталда жарияланатын мәліметтердің тізіліміне тыйым салуды немесе оны шектеуді талап ете алмайды.

05 - 17. Интернет-портал мектепке дейінгі ұйымдардың тізілімін жұртшылыққа білім беру ұйымдарында балалардың болу және оқу шарттары туралы хабарлау үшін пайдаланады. Тізілімнің мәліметтері, кем дегенде, әрбір мектепке дейінгі ұйым үшін мына деректердің болуына кепілдік береді:
 1. мектепке дейінгі ұйымның атауы;
 2. мектепке дейінгі ұйымның мекенжайы;
 3. мектепке дейінгі ұйымның меншік нысаны;
 4. мектепке дейінгі ұйымның түрі;
 5. мектепке дейінгі ұйымда бос орындардың болуы;
 6. балалар топтарының түрлері мен саны туралы мәліметтер;
 7. топтардағы оқу тілдері туралы мәліметтер;
 8. балалар топтарының толуы туралы мәліметтер;
 9. мектепке дейінгі ұйымның қызметтері үшін төлемақы туралы мәліметтер.


05 - 18. Интернет-портал кезекте тұрған адамдарды ашық жариялау және бір-біріне қатысты кезектерінің заңдылығын бақылау мүмкіндігі үшін кезекте тұрғандардың тізілімін пайдаланады. Тізілімнің мәліметтер әрбір кезек үшін мына деректермен шектеледі:
 1. өтініш берушінің кезектегі нөмірі;
 2. өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты;
 3. баланың тегі, аты, әкесінің аты;
 4. өтініштің нөмірі;
 5. өтінішті беру күні;
 6. өтінішті беру уақыты;
 7. кезектен тыс жеңілдіктің болуы;
 8. бірінші кезектегі жеңілдіктің болуы;
 9. мектепке дейінгі ұйымда орынмен қамтамасыз етушілік.

05 - 19. Интернет-портал бөлінетін бос орындардың нақты қалдықтары туралы хабарлау үшін бос орындар тізілімінің мәліметтерін пайдаланады. Тізілімнің мәліметтері бөлінетін әрбір орын үшін, кем дегенде, мына деректердің болуына кепілдік береді:
 1. мектепке дейінгі ұйымның атауы;
 2. мектепке дейінгі ұйымның меншік нысаны;
 3. мектепке дейінгі ұйымның мекенжайы;
 4. балалар тобының жас кезеңі;
 5. тәрбиелеу тілі;
 6. басымдық кезегінің болуы;
 7. басымдық кезегі кезеңінің басталу күні мен уақыты.

05 - 20. Интернет-портал мектепке дейінгі ұйым белгілі бір күні бөлінуге өткізген орындардың болуын және санын тіркеу үшін орындардың босатылу хаттамасының мәліметтерін пайдаланады. Хаттаманың мәліметтері мектепке дейінгі ұйымнан интернет-порталға өткізген әрбір орын үшін мына деректердің болуына кепілдік береді:
 1. орынның интернет-порталға түсу күні;
 2. мектепке дейінгі ұйымның атауы;
 3. мектепке дейінгі ұйымның меншік нысаны;
 4. мектепке дейінгі ұйымның мекенжайы;
 5. балалар тобының атауы;
 6. балалар тобының түрі;
 7. балалар тобының жас кезеңі;
 8. тәрбиелеу тілі;
 9. бөліну үшін орынның басымдық кезегіне түсу күні;
 10. басымдық кезегінің аяқталу күні мен уақыты.

05 - 21. Интернет-портал жолдама алған адамдардың және олардың жолдама алу шарттарының ашықтығын жария ету берілген жолдамалар хаттамасының мәліметтерін пайдаланады. Хаттаманың мәліметтері әрбір бағыт бойынша мына деректермен шектеледі:
 1. жолдаманың нөмірі;
 2. жолдаманы беру күні;
 3. жолдаманы беру уақыты;
 4. жолдама қызметінің аяқталу күні;
 5. жолдама қызметінің аяқталу уақыты;
 6. баланың тегі, аты, әкесінің аты;
 7. мектепке дейінгі ұйымның атауы;
 8. балалар тобының жас кезеңі;
 9. тәрбиелеу тілі;
 10. жолдаманың түрі;
 11. жолдаманың жай-күйі.

05 - 22. Интернет-портал мына деректермен шектеліп, кезектің нөмірі туралы мәліметтерді ашық жариялайды:
 1. кезектің атауы;
 2. кезектің нөмірі;
 3. өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты;
 4. баланың тегі, аты, әкесінің аты;
 5. өтініштің нөмірі;
 6. өтінішті беру күні;
 7. өтінішті беру уақыты;
 8. өтініштің жай-күйі;
 9. стоп-параққа түсіп қалу күні;
 10. стоп-парақтан шығу күні;
 11. стоп-параққа түсіп қалу себебі;
 12. кезектің түрі;
 13. жеңілдіктің түрі.

05 - 23. Интернет-портал жұмыс уақытында жинақталған, иесізденген деректерге ғана негізделген, жүйе жұмысының негізгі көрсеткіштерінің статистикасын ашық түрде жариялайды:
 1. өтініштердің кезектері;
 2. орындардың бөлінуі;
 3. мектепке дейінгі ұйымдардың қызметі;
 4. пайдаланушылардың қызметі;
 5. білім басқармаларының (бөлімдерінің) қызметі;
 6. сыртқы инфрақұрылыммен өзара әрекеттесу.

Шектеулер және тыйымдар:


05 - 24. Анонимайзерлер, VPN-жүйелер жасайтын анонимдік байланыс арналары арқылы интернет-порталды пайдалануға тыйым салынады. Анонимдік байланыс арнасын айқындау интернет-порталға қол жеткізуді бұғаттау үшін негіздеме болып табылады.

05 - 25. Интернет-браузерлердің «инкогнито» және оған ұқсас режимдері арқылы интернет-порталды пайдалануға тыйым салынады. Осындай режимде қызмет етуі пайдаланушының жұмысындағы қателіктерге және интернет-порталға қол жеткізуді бұғаттауға әкелуі мүмкін.

05 - 26. Интернет-порталдың қызметін нақты адамның жұмысын қоспағанда, кез келген басқа тәсілдермен пайдалануға тыйым салынады. Автоматтандырылған роботтар арқылы порталға кіру заңсыз кіру әрекеті болып бағаланады, яғни қылмыс болып жіктеледі. Осындай оқиғалар туралы ақпарат автоматтық түрде құқық қорғау органдарына жіберіледі.


05 - 27. Интернет-портал жинақтайтын ақпаратқа заңсыз қол жеткізу әрекеттеріне, оның өнімділігін жасанды шектеуге, интернет-портал инфрақұрылымының құрылғысы және оның компонеттері туралы мәліметтерді алуға тыйым салынады және қылмыс болып жіктеледі.

05 - 28. Пайдаланушылардың порталдың парақшаларын жаңарту немесе оның функцияларын шақыру бойынша бір үлгідегі әрекеттерінің жоғары жиілікті сериясымен шақыртылған, интернет-порталдың инфрақұрылымы мен жабдықтың ресурстарын ұтымсыз шығындауға тыйым салынады. Пайдаланушылар тарапынан осындай іс-әрекеттердің тіркелуі оның жұмысын тоқтату немесе бұғаттау үшін негіздеме болып табылады.

Қорытынды ережелер:


05 - 29. Интернет-портал пайдаланушылардың әрекеттерін хаттамаға енгізеді және пайдаланушы жұмыс істейтін құрылғыдан және байланыс арнасынан алуға қабілетті бүкіл ақпаратты жинайды. Осындай ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау қызмет көрсетушінің жауапкершілік аумағы болып табылады. Мұндай хаттамалардың ақпараты пайдаланушыларға ұсынылмайды және қызмет көрсету және уәкілетті органдар бұл ақпаратты қызметтік мақсаттарда және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот инстанцияларының сұрау салуы бойынша пайдалануы мүмкін.

05-29.1. Өндіруші рұқсат бермеген бермеген жағдайда, интернет-порталдың суреттерімен және логотиптерімен, суреттерді, бейне- және өзге медиа материалдарды көшірмелеуге және таратуға тыйым салынады. Оның ішінде, коммерциялық емес пайдалану үшін. Осындай оқиғалар туралы ақпарат автоматтық түрде құқық қорғау органдарына жіберіледі және пайдаланушының жұмысын тоқтату және бұғаттау себебі болуы мүмкін.

05 - 30. Ұялы телефондарда немесе компьютерлерде пайдалануға интернет-порталдың ешқандай кіргізілген шектеулері немесе оңтайландырулары жоқ. Барлық үлгідегі құрылғыларда оның жұмысы бір бағдарламалық кодпен жүзеге асырылады.

05 - 31. Интернет-портал гетерогендік цифрлық ортада қызмет етеді, оның инфрақұрылымына әр түрлі қызмет көрсетушілер қызмет көрсетеді және оның әр түрлі сенімділік көрсеткіштері бар: байланыс арналары, коммутаторлар, мобильді интернеттің жеткізушілері, ұялы операторлардың базалық станциялары, роутерлер, операциялық жүйелер, түпкілікті пайдаланушылық жабдық, фэйрволдар, антивирустар және т.б.. Тізбектелген компоненттердің біреуіндегі қателік нақты пайдаланушыға немесе олардың топтарына қызмет көрсетуден бас тартуға әкелуі мүмкін. Алайда бұл, қателік интернет-порталдың жұмыс қабілетсіздігінің салдары болып табылатынын білдірмейді. Қызмет көрсетуші интернет-портал жұмысының сапасы туралы оның жеке инфрақұрылымының ішінде ғана қызмет көрсетуге және қамқорлық жасауға уәкілетті.